So sánh phân tích phó từ phủ định 不(bù) và 没(méi)

* 不()  (bất: không)     và      (méi)(有)(một: không/chưa có)


有”都有否定的意义,都可以放在动词,形容词前,对动作,性状进行否定。但是它们的用法不同。
”, và有” đều có ý nghĩa phủ định, đều có thể đặt trước động từ, hình dung từ, thực hiện phủ định đối với động tác, tính chất và trạng thái. Nhưng, tác dụng của chúng không giống nhau.
”:多用于主观意愿,否定现在将来的动作行为,也可以用于过去
: Dùng nhiều ở nguyện vọng chủ quan, phủ định động tác, hành vi hiện tại và tương lai, cũng có thể dùng cho quá khứ.
(有)”:主要用于客观叙述,否定动作,状态的发生或完成,因此只限于指过去现在,不能指将来
(有)”: Chủ yếu dùng ở tự thuật khách quan, phủ định sự phát sinh hoặc hoàn thành của động tác và trạng thái, vì vậy chỉ giới hạn chỉ cho quá khứ và hiện tại, không thể chỉ cho tương lai.
例如Ví dụ:
(1)  上次(shàngcì)这次他都没参加(zhècìtādōuméicānjiā)听说下次还不想参加(tīngshuōxiàcìháibùxiǎngcānjiā)          客观(kèguān)过去(guòqù)                主观(zhǔguān)将来(jiānglái)
*    上次(shàngcì)这次他都没参加(zhècìtādōuméicānjiā)听说下次还没想参加(tīngshuōxiàcìháiméixiǎngcānji)
(2)  ()()(chī)(zǎo)(fàn)(le)   我没吃早饭呢(wǒméichīzǎofànne)
          (主观,现在)                                 (客观,现在)

否定经常性,习惯性的动作,状况或非动作性动词(是,当,认识,知道,像等),要用“不”。
Phủ định động tác, tình huống, hoặc  phi động từ  tính động tác mang tính thường xuyên, thói quen ((shì)(dāng)(rèn)(shi)(zhī)(dào)(xiàng)(děng)), phải dùng “不”.
例如Ví dụ:
(3)  ()(cóng)(lái)()(chí)(dào)
(4)  ()()()(chōu)(yān)(yòu)()()(jiǔ)
(5)  ()()(zhī)(dào)(zhè)(yàng)(zuò)(duì)(bu)(duì)
  用在形容词前表示对性质的否定,要用“不”。
Dùng trước hình dung từ biểu thị phủ định tính chất, phải dùng “不”.
例如Ví dụ:
(6)  (jìn)(lái)()(shēn)()()(hǎo)(ràng)()(xiū)(xi)(ba)                           
(7)  (zhè)(zhǒng)(cái)(liào)()(jiē)(shi)(huàn)(bié)(de)(ba)

  形容词表示状态未出现某种变化时,要用“没(有)”。
        Hình dung từ biểu thị trạng thái lúc chưa xuất hiện một loại thay đổi nào đó, phải
dùng  “没(有)”.
例如Ví dụ:
(8)   (tiān)(hái)(méi)(liàng)(zài)(shuì)()(huì)(er)(ba)
      (9)   ()(méi)(zháo)()(zhǐ)(shì)(yǒu)(diǎn)(r)(dān)(xīn)

Trà Vinh, nhà trọ Cô Lan, 20/5/2008 
cungtu Biên dịch 
Share this article :

Đăng nhận xét

 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. Một chút cho đời - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger